1 กุมภาพันธ์ 2562 แม่ฮ่องสอนสั่งพ่นน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศ หวั่นเกิด'ไฟป่า'ทำสถานการณ์แย่กว่าเดิม

ที่มา: https://www.naewna.com/local/392607

ผบ.ฉก.ร.7 เปิดเผยว่า เป็นเวลาต่อเนื่องมาแล้ว 3 วัน ที่หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานป้องกันเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ ออกไปทำการพ่นฝอยละอองน้ำในจุดเสี่ยง ใจกลางเมืองเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งก่อนหน้านั้นปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัมได้พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน จากการดำเนินการของ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำตามเส้นทางต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาค่าฝุ่นละอองในอากาศ ผลจากการปฏิบัติสภาพอากาศในพื้นที่ ตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีค่าสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น รอง ผบ.ฉก.ร.7 เปิดเผยว่าทางหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 ได้รับคำสั่งจากกองทัพภาคที่ 3 ให้ดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของฝุ่นละอองพิษในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเน้นไปที่โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ส่งควันพิษขึ้นไปในอากาศ ซึ่งขณะนี้ทาง หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 กำลังประสานงานกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สำนักงานอุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่ามีการปล่อยควันพิษเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะสั่งให้ยุติกิจการและให้ทำการไขจนอยู่ในกรอบของกฎหมายจึงจะอนุญาต ให้ดำเนินการตามปกติได้